Teplovodní kotel ZAMUS 25kW

Teplovodní kotel na dřevo a dřevěný odpad (odhořívací) s prodlouženou dobou hoření.
Způsob topení je odlišný od klasického. Kotel naplníme palivem od spodu až po horní dvířka a zapálíme nahoře. Spalování probíhá s hora dolů. Kotel hoří v podstatě jako svíčka.
Před zatopením nastavíme regulátor tahu na požadovanou telpotu, otevřeme na  bočních  stranách  krytky pro přívod sekundárního vzduchu.
Komínovou klapku otevřeme na maximum aby byl zaručen odtah spalin. Táhlem posuneme zatápěcí klapku k přikládacím dvířkám , aby spaliny odcházely krátkou cestou do komína. Asi po 10-15 min zasuneme zatápěcí klapku zpět na zadní stranu a tím zavřeme krátkou cestu.
Nyní musí spaliny odcházet přes kapsový nebo trubkový výměník, čímž se značně zvyšuje účínnost kotle která je cca 85%. Komínovou klapku
přivřeme podle potřeby. Doba hoření při plném zásobníku je asi 8 h, podle kvality paliva. Max. déka polen (na stojato)50 cm. Kotel je vyroben s oceli 5mm silné. Vnější plech je 4mm. Životnost kotle při topení suchým dřevem (max.vlhkost 20%) je plánovaná na 20 let. Kotel ma 3 emisni tr.

Teplovodní kotel ZAMUS 8kW

Teplovodní kotel na dřevo a dřevěný odpad je určen pro vytápění rodinných domů, chat a dalších objektů které jsou vybaveny ústředním
topením.Kotel řídí termoregulační ventil který reguluje přívod primárního vzduchu. Vnitřní část kotle je rozdělena na dvě části. Spodní slouží
jako zásobník pro palivo. V horní části je umísten trubkový nebo kapsový výměník. Pod výměníkem je posuvná zatápěcí klapka která řídí tok
spalin podle potřeby. Na zakázku je možné vybavit kotel s průtokovým rošrem. Rošt je vyroben ze silnostěnných trubek (4-5mm). Vnitřní část
kotle je vyrobena s oceli 5 mm silné. Vnějí plechy jsou 4 mm. Max. délka polen 40cm. Životnost kotle při topení suchým dřevem (max vlhkost
20%) je plánovaná na 20 let.